Trh č. 5 — velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2008-13,
trh č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2008-13 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Stanovisko ÚOHS k analýze trhu č. 5

Připomínky EK k notifikaci analýzy trhu č. 5

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
SMP/5/12.2008-16

Uložené povinnosti

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
REM/5/01.2009-4

Cenová regulace

Top