Tiskové zprávy

15. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2010
3. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Přeladění analogových televizních vysílačů velkého výkonu Olomouc a Hodonín
3. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Využívání telefonních čísel začínajících číslicí 9
11. 8. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2010
3. 8. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Průběžná zpráva o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice
23. 7. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2009
16. 7. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2010
7. 6. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA
4. 6. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za květen 2010
11. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2010
11. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA k příspěvku do veřejné konzultace Evropské komise k principům univerzální služby v elektronických komunikacích
10. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA k zahájení projektu „Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu“, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
10. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Návštěva předsedy vlády ČR na ČTÚ
7. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Rozhodnutí Evropské komise k digitální dividendě
29. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Pavel Dvořák bude předsedou Rady ČTÚ další tři roky
22. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení projektu „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem“
21. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad dnes rozhodl o nových cenách za terminaci volání v mobilních a pevných sítích
8. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za březen 2010
31. 3. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA III. Workshop ČTÚ „Digitalizace a digitální dividenda – strategie správy rádiového spektra“ ve dnech 6. – 7. dubna 2010
17. 3. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. březnu 2010
11. 3. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za únor 2010
11. 2. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2010
29. 1. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA První zasedání BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací)
20. 1. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad v roce 2009 odeslal více než 413 tisíc dokumentů
13. 1. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Vánoční a Novoroční provoz v sítích mobilních operátorů
12. 1. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2009
17. 12. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Uveřejnění dokumentu „Problematika regulace přístupových sítí nové generace“
9. 12. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009
30. 11. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů
10. 11. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009
2. 11. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou
8. 10. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2009
2. 10. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad vydal analýzu velkoobchodního trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“
1. 10. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad zahájil se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel
29. 9. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad rozhodl o snížení počtu veřejných telefonních automatů provozovaných v rámci univerzální služby pro rok 2010
21. 9. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. září 2009
15. 9. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k výzvě Evropské komise ke zvýšení regulační kontroly v mobilních sítích v České republice
9. 9. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k veřejné konzultaci Evropské komise o digitální dividendě
8. 9. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2009
27. 8. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2008
21. 8. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Na anténním stožáru Krudum bude 24. srpna 2009 od 9 hodin probíhat cvičení Hasičů
11. 8. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009
7. 8. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit
20. 7. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA
15. 7. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009
14. 7. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži o více jak 2 miliardy korun
2. 7. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad ke dni 30. června 2009 aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem
22. 6. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání přídělů rádiových kmitočtů účastníkům výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM
10. 6. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009
27. 5. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA k historicky prvnímu zasedání představitelů národních regulačních orgánů EU v Praze

Stránky

Top