Tiskové zprávy

21. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace o úředním jazyce ČTÚ PRESS RELEASE Information on the official language of the CTO
19. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA k zadávacímu řízení čj. 120 631/2010-611 na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných pevných sítích“
12. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2010
10. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace k problematice nevyžádaných marketingových a zlomyslných nebo obtěžujících volání ve veřejně dostupné telefonní síti elektronických komunikací
16. 12. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Doplňující informace Českého telekomunikačního úřadu ke zveřejněnému mezinárodnímu srovnání cen mobilních služeb
8. 12. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2010
29. 11. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace o zahájení časově omezeného zemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2
11. 11. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2010
22. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace pro uživatele služeb tzv. „šedých operátorů“
13. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2010
11. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad rozhodl o snížení počtu veřejných telefonních automatů provozovaných v rámci univerzální služby pro rok 2011
4. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Příspěvek ČTÚ do veřejné konzultace Evropské komise o neutralitě internetu
4. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. září 2010
27. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Uveřejnění dokumentu „Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby“
20. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt „Efektivní správa Českého telekomunikačního úřadu“
15. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2010
3. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Přeladění analogových televizních vysílačů velkého výkonu Olomouc a Hodonín
3. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Využívání telefonních čísel začínajících číslicí 9
11. 8. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2010
3. 8. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Průběžná zpráva o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice
23. 7. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2009
16. 7. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2010
7. 6. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA
4. 6. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za květen 2010
11. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2010
11. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA k příspěvku do veřejné konzultace Evropské komise k principům univerzální služby v elektronických komunikacích
10. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA k zahájení projektu „Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu“, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
10. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Návštěva předsedy vlády ČR na ČTÚ
7. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Rozhodnutí Evropské komise k digitální dividendě
29. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Pavel Dvořák bude předsedou Rady ČTÚ další tři roky
22. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení projektu „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem“
21. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad dnes rozhodl o nových cenách za terminaci volání v mobilních a pevných sítích
8. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za březen 2010
31. 3. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA III. Workshop ČTÚ „Digitalizace a digitální dividenda – strategie správy rádiového spektra“ ve dnech 6. – 7. dubna 2010
17. 3. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. březnu 2010
11. 3. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za únor 2010
11. 2. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2010
29. 1. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA První zasedání BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací)
20. 1. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad v roce 2009 odeslal více než 413 tisíc dokumentů
13. 1. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Vánoční a Novoroční provoz v sítích mobilních operátorů
12. 1. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2009
17. 12. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Uveřejnění dokumentu „Problematika regulace přístupových sítí nové generace“
9. 12. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009
30. 11. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů
10. 11. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009
2. 11. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou
8. 10. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2009
2. 10. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad vydal analýzu velkoobchodního trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“
1. 10. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad zahájil se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel
29. 9. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad rozhodl o snížení počtu veřejných telefonních automatů provozovaných v rámci univerzální služby pro rok 2010

Stránky

Top