Tiskové zprávy

20. 6. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích
20. 6. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt „Liberalizovaný poštovní trh“ registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00015
15. 6. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Doplňující informace k metodě výpočtu intenzity elektromagnetického pole podle Vyhlášky č. 22/2011 Sb.
8. 6. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za květen 2011
31. 5. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Zrušení veřejné zakázky „Poskytování služeb v public relations a služeb marketingového charakteru v souvislosti s implementací Digitální dividendy“
31. 5. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Ochrana spotřebitele
12. 5. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2011
11. 5. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby
4. 5. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby a k prvnímu zasedání výběrové komise
20. 4. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Problematika zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílacích sítích 2 a 3 v územní oblasti Ostrava
18. 4. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Navýšení výkonu na DVB-T vysílačích Pardubice
18. 4. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010
15. 4. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za březen 2011
31. 3. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. březnu 2011
28. 3. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Jednání k problematice zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílacích sítích 2 a 3 v územní oblasti Ostrava
15. 3. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Oznámení o stěhování pracoviště odboru pro severočeskou oblast v Ústí nad Labem
9. 3. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za únor 2011
8. 2. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2011
26. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Postup ČTÚ při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu
21. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace o úředním jazyce ČTÚ PRESS RELEASE Information on the official language of the CTO
19. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA k zadávacímu řízení čj. 120 631/2010-611 na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných pevných sítích“
12. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2010
10. 1. 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace k problematice nevyžádaných marketingových a zlomyslných nebo obtěžujících volání ve veřejně dostupné telefonní síti elektronických komunikací
16. 12. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Doplňující informace Českého telekomunikačního úřadu ke zveřejněnému mezinárodnímu srovnání cen mobilních služeb
8. 12. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2010
29. 11. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace o zahájení časově omezeného zemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2
11. 11. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2010
22. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace pro uživatele služeb tzv. „šedých operátorů“
13. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2010
11. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad rozhodl o snížení počtu veřejných telefonních automatů provozovaných v rámci univerzální služby pro rok 2011
4. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Příspěvek ČTÚ do veřejné konzultace Evropské komise o neutralitě internetu
4. 10. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. září 2010
27. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Uveřejnění dokumentu „Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby“
20. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt „Efektivní správa Českého telekomunikačního úřadu“
15. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2010
3. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Přeladění analogových televizních vysílačů velkého výkonu Olomouc a Hodonín
3. 9. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Využívání telefonních čísel začínajících číslicí 9
11. 8. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2010
3. 8. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Průběžná zpráva o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice
23. 7. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na vývoj v roce 2009
16. 7. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2010
7. 6. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA
4. 6. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za květen 2010
11. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2010
11. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA k příspěvku do veřejné konzultace Evropské komise k principům univerzální služby v elektronických komunikacích
10. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA k zahájení projektu „Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu“, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
10. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Návštěva předsedy vlády ČR na ČTÚ
7. 5. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Rozhodnutí Evropské komise k digitální dividendě
29. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Pavel Dvořák bude předsedou Rady ČTÚ další tři roky
22. 4. 2010
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení projektu „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem“

Stránky

Top