TISKOVÁ ZPRÁVA</br>Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu </br>ve 39. týdnu 2013

Praha, 26. září 2013 – Český telekomunikační úřad mění pravidla pro vedení veřejných konzultací k opatřením obecné povahy, rozhodnutím a jiným úkonům.

Dotčené subjekty své připomínky, stanoviska a názory k těmto návrhům uplatňují
přes diskusní místo na internetových stránkách ČTÚ
(/diskuzni-misto).

Nová pravidla umožní ČTÚ nepublikovat a v rámci veřejné konzultace dále nereagovat na vulgární nebo jinak hrubě urážlivé příspěvky. Uveřejněny a vypořádány nově nebudou ani podněty označené dotčeným subjektem jako důvěrné nebo obchodní tajemství.

Pravidla projednala na svém zasedání ve třetím zářijovém týdnu Rada ČTÚ a vyslovila souhlas s uvolněním návrhu změn na webu k veřejné konzultaci. Připomínky k novým pravidlům je možné uplatnit do 1 měsíce.

Rada ČTÚ dále projednala Analýzu trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup
k infrastruktuře (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení)
v pevném místě. Materiál bude odeslán k notifikaci Evropské komisi.

Bližší informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc září.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 26. září 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2013

Top