TISKOVÁ ZPRÁVA</br>Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 37. týdnu 2014

Praha, 12. září 2014 – Český telekomunikační úřad zahájí správní řízení, ve kterém bude rozhodovat o uložení v povinnosti rámci univerzální služby zajistit provoz veřejných telefonních automatů. Do výběrového řízení na tohoto poskytovatele v období od ledna 2015 do konce roku 2017 se přihlásila společnost O2 Czech Republic a.s. Rada ČTÚ souhlasila se zahájením tohoto správního řízení.

Členové Rady ČTÚ se dále seznámili s vypořádáním připomínek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k analýzám relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a souhlasili s postoupením analýz k notifikaci Evropské komisi.

Rada také projednala srpnovou Měsíční monitorovací zprávu ČTÚ č. 8/2014.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12. září 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2014

Soubory ke stažení
tz5812092014.pdf(121.08 KB)
Top