TISKOVÁ ZPRÁVA</br>Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2014

Praha, 16. září 2014 – Pokles cen za mobilní služby při meziročním srovnání ukazuje studie společnosti Strategy Analytics (Teligen), která tvoří přílohu srpnové monitorovací zprávy. U České republiky došlo i přes mírný pokles absolutních cen k relativnímu zhoršení postavení ve všech spotřebních koších, a to zejména v důsledku meziročního oslabení kurzu tuzemské měny.

Cenové srovnání je provedeno podle spotřebních košů a jsou v něm zahrnuty vždy ceny největších dvou operátorů, jejichž tržní podíl dosahuje v dané zemi alespoň 50 %. Výsledky pro jednotlivé spotřební koše představují nejnižší cenu pro danou zemi. Za Českou republiku jsou do srovnání zahrnuty tarify operátorů O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic.

Měsíční monitorovací zpráva dále informuje o žádosti České pošty o úhradu čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb za rok 2013. Česká pošta vyčíslila čisté náklady na 1 774 645 468 Kč. Bylo tak zahájeno správní řízení, v jehož průběhu ČTÚ uplatněnou výši čistých nákladů prověří a posoudí, zda představují pro držitele poštovní licence nespravedlivou finanční zátěž.

V srpnu úřad zahájil 1 445 správních řízení týkajících se účastnických sporů, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. ČTÚ vydal 16 024 rozhodnutí ve věci, z toho 15 980 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Srpnová měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Pomozte nám prosím zlepšit monitorovací zprávy regulátora vyplněním krátkého anonymního dotazníku, váš názor nás zajímá. Odpovídat je možné do čtvrtka 25. září 2014. Děkujeme za zpětnou vazbu.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. žáří 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2014

Soubory ke stažení
tz5916092014.pdf(212.93 KB)
Top