TISKOVÁ ZPRÁVA Zveřejnění informačního a konzultačního dokumentu DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zveřejnil k veřejné diskusi druhý informační a komunikační dokument k digitální dividendě.

Úřad považuje téma za velmi významné a je přesvědčen, že do debaty o možném budoucím využití digitální dividendy, tj. spektra, které se stává dostupným přechodem na digitální vysílání, by se nepochybně měli zapojit všichni současní nebo budoucí uživatelé spektra, nebo služeb jeho prostřednictvím poskytovaných.

Aktuálně vydávaný dokument iniciuje již II. kolo veřejné diskusi k budoucímu využití pásma 470 — 862 MHz. Je zaměřen zejména na otázky předpokládaného vývoje televizního vysílání s vysokým rozlišením, mobilních multimédií (mobilní televize) a zavádění širokopásmových mobilních sítí. Dokument se také věnuje poznatkům a závěrům z Workshopu, který proběhl v září loňského roku, shrnuje současný postup digitalizaci a obsahuje otázky k diskusi na téma HDTV, místní vysílání, mobilní sítě a mobilní multimédia.

První kolo veřejné konzultace k digitální dividendě provedl Český telekomunikační úřad v období od 8. srpna do 19. září 2008. Problematiku digitální dividendy popsal v konzultačním dokumentu „Digitální dividenda — informační a komunikační dokument ČTÚ“. V dokumentu inicioval diskusi k aktuálním otázkám správy rádiového spektra ve spojitosti s digitalizací TV vysílání a jejími přínosy označovanými jako digitální dividenda. Tato diskuse proběhla v srpnu a výsledky byly shrnuty na již zmiňovaném workshopu v loňském září.

Konzultace i jednání workshopu, stejně jako vyhodnocení stanovisek a monitoring diskusí digitální dividendy v rámci EU, potvrdily, že pro budoucí vývoj stávajících i nových mobilních služeb elektronických komunikací je velmi významné využití uvolněné části pásma 470-862 MHz. Tyto skutečnosti pak vedly k závěru, že je účelné navázat druhým kolem konzultací, které se zaměří konkrétně na využití digitální dividendy v tomto pásmu.

Dokument obsahuje jak shrnutí problematiky vybraných klíčových témat digitální dividendy, tak sadu základních otázek pro diskusi. Úřad očekává, že se k němu dotčené subjekty i veřejnost vyjádří do 5. března 2009.

Právě iniciované druhé kolo veřejné diskuse bude opět završeno workshopem s názvem „Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II“, konaným v Praze ve dnech 17. a 18. března 2009. O konkrétním programu a místě konání bude úřad včas informovat.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 5. února 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2009

Soubory ke stažení
tz0505022009.pdf(36.17 KB)
Top