TISKOVÁ ZPRÁVA Zrušení veřejné zakázky „Poskytování služeb v public relations a služeb marketingového charakteru v souvislosti s implementací Digitální dividendy“

Dne 4. dubna 2011 zveřejnil Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) výzvu k předložení nabídek na „Poskytování služeb v public relations a služeb marketingového charakteru v souvislosti s implementací Digitální dividendy“.

Z rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ byla tato veřejná zakázka malého rozsahu 31. 5. 2011 zrušena.

Důvodem zrušení výběrového řízení byla skutečnost, že nabídky byly vzájemně obtížně srovnatelné a neshodovaly se v jednotlivých parametrech s předmětem zakázky.

Dalším objektivním důvodem je prodloužení procesu přijetí implementační novely zákona o elektronických komunikacích, což má za následek změnu zadávacích podmínek z hlediska předpokládaného termínu plnění.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 31. května 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2011

Soubory ke stažení
tz2031052011.pdf(109.53 KB)
Top