TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 49. týdnu 2014

Praha, 5. prosince 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu veřejných telefonních automatů i v následujících třech letech. Součástí rozhodnutí je seznam telefonních automatů, které jsou do univerzální služby začleněny. I v příštím roce platí, že telefonní automaty budou v režimu univerzální služby – stejně jako letos – ve všech obcích do dvou tisíc obyvatel bez výjimky, do pěti tisíc obyvatel za předpokladu, že tato lokalita není pokryta dostatečně silným signálem GSM alespoň dvou mobilních operátorů.

V roce 2015 půjde o 5 429 míst. Poskytovatel této služby bude moci žádat o úhradu čistých nákladů, které za nadcházející rok nesmí přesáhnout 9 014 Kč za veřejný telefonní automat.

Rada ČTÚ dále přijala informaci o správních řízeních o univerzální službě. Rozhodla také o vydání části plánu využití kmitočtového spektra pro kmitočtové pásmo 146 −; 174 MHz, které slouží zejména pro provoz spojů a sítí v pohyblivé službě, pro námořní pohyblivou službu a komunikaci na vnitrozemských vodních cestách, a také družicovou, astronomickou a pomocnou meteorologickou službou.

Podrobné informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v prosincové monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 5. prosince 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2014

Soubory ke stažení
tz7205122014.pdf(136.17 KB)
Top