TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 49. týdnu 2012

Praha, 6. prosince 2012. Rada ČTÚ na svém 68 a 69. zasedání ve 49. týdnu 2012 kromě jiného schválila změny Organizačního řádu Českého telekomunikačního úřadu. Změny reflektují jeho nové kompetence v oblasti poštovních služeb, které ČTÚ získal novelou zákona o poštovních službách.

Rada ČTÚ dále rozhodla o přijetí opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo od 10 GHz do 12,5 GHz. Důvodem vydání této části plánu je zejména flexibilnější využití pásma kmitočtů v rozmezí 10,7–11,7 GHz v pevné službě pro připojení bod–bod, a to pomocí rozšíření variant využití kanálových roztečí. Aktualizace má přispět k rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice.

Rada ČTÚ se dále seznámila se stavem přípravy broadbandového modelu pro stanovení regulovaných cen v sítích NGA včetně metodiky, definice vstupů do modelu, metodiky jejich sběru, ověření funkčnosti modelu, analýzy citlivosti a navržení optimálních hodnot vstupů.

Bližší informace naleznou zájemci v pravidelné měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za příslušný kalendářní měsíc.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 6. prosince 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2012

Soubory ke stažení
tz6506122012.pdf(90.09 KB)
Top