TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 48. týdnu 2014

Praha, 28. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh nového opatření obecné povahy, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. V návrhu je zohledněno nové Doporučení Evropské komise ze dne 9. října o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante.

Evropská komise tím reagovala na dosavadní vývoj a předpokládaný trend na trzích do roku 2020. Nově úřad v souladu s doporučením Komise stanovuje jen čtyři relevantní trhy namísto dosavadních sedmi:

Trh č. Vymezení
1 velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
2 velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích
3a velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě
3b velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
4 velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě

Návrh počítá s tím, že závěry analýz dosavadních trhů zůstávají v platnosti a analýzy relevantních trhů zahájené před datem účinnosti tohoto rozhodnutí budou dokončeny podle původních pravidel.

Rada ČTÚ dále přijala informaci o stavu přípravy programu budování sítí nové generace a přípravě registru pasivní infrastruktury. Po dokončení mapování existence relevantní infrastruktury, tedy identifikaci tzv. bílých, šedých a černých míst napříč ČR, bude ČTÚ spolupracovat na přípravě výzev v rámci operačního programu.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v listopadové monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. listopadu 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2014

Soubory ke stažení
tz7128112014.pdf(138.65 KB)
Top