TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 47. týdnu 2014

Praha, 21. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantních trzích č. 4 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a souhlasila se zahájením správního řízení.

V případě téže společnosti Rada dále rozhodla o uložení dvou povinností podniku s významnou tržní silou na trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě). Konkrétně jde o umožnění volby a předvolby operátora a o povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů.

Rada dále přijala informaci o soudních sporech probíhajících v období března až října 2014. Na základě nedávných rozhodnutí zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu jsou v případech šíření reklamního sdělení (služby obsahu) a návrhu na vydání evropského platebního rozkazu (ve sporu s mezinárodním prvkem) příslušné obecné soudy a nikoliv ČTÚ.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v listopadové monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 21. listopadu 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2014

Soubory ke stažení
tz6921112014.pdf(135.33 KB)
Top