TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 45. týdnu 2014

Praha, 7. listopadu 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala vypořádání připomínek k záměru ČTÚ uložit v rámci univerzální služby dílčí službu zvláštních koncových zařízení. Služba usnadňuje přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenně s ostatními uživateli.

Zákon o elektronických komunikacích úřadu ukládá alespoň jednou za dva roky přezkoumávat, zda trvají důvody, na jejichž základě je taková povinnost ukládána. ČTÚ v rámci přezkumu dospěl k závěru, že je na místě, aby povinnost dílčí služby byla uložena, a hodlá tak učinit na dobu tří let od 15. července 2015, kdy vyprší platnost původního rozhodnutí.

Rada ČTÚ dále projednala uplatněné připomínky k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílčí službu veřejných telefonních automatů (nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě). Žádná z obcí do pěti tisíc obyvatel ani v následujících třech letech nezůstane bez telefonního spojení – návrh totiž počítá s povinným veřejným telefonním automatem ve všech menších obcích, které nejsou pokryty dostatečně silným signálem alespoň dvou mobilních operátorů. Dokument bude nyní konzultován s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v listopadové monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 7. listopadu 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2014

Soubory ke stažení
tz6707112014.pdf(135.11 KB)
Top