TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 45. týdnu 2013

Praha, 8. listopadu 2013 – Český telekomunikační úřad zaznamenal ve III. čtvrtletí 2013 meziroční úbytek došlých stížností na služby elektronických komunikací a naopak nárůst na poštovní služby. Vyplývá to z materiálu, se kterým se na svém zasedání v 45. týdnu seznámila Rada ČTÚ. Spotřebitelé si nejčastěji stěžovali na problematiku přenositelnosti čísel a výši úhrad při předčasném ukončení smlouvy.

ČTÚ za III. čtvrtletí 2013 obdržel celkem 619 stížností účastníků, z toho 350 jich řešil postupem podle zákona o elektronických komunikacích, 84 jich postoupil věcně příslušnému orgánu a 185 vyhodnotil jako nedůvodných. V témže období ČTÚ obdržel 25 stížností na základní poštovní služby, z nichž 17 vyřídil ve prospěch spotřebitele. Nejčastěji si lidé stěžovali na problémy při dodávání poštovních zásilek.

Rada ČTÚ dále přijala informaci o uplatněných připomínkách proti Návrhu změny Pravidel ČTÚ pro vedení konzultací na diskusním místě. Podle změněných pravidel se nově nebudou zveřejňovat a vypořádávat připomínky obsahující údaje označené jako důvěrné či obchodní tajemství, ani vulgární výrazy či hrubě urážlivé formulace, a nebude se k nimi ani přihlížet.

Dále Rada ČTÚ souhlasila s odesláním k notifikaci Evropské komisi analýzu relevantního trhu č. 3 (Ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a č. 7 (Ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích).

Detailní informace o činnosti regulátora naleznou zájemci v Měsíční monitorovací zprávě za měsíc listopad.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. listopadu 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2013

Soubory ke stažení
tz8208112013.pdf(136.93 KB)
Top