TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 43. týdnu 2017

Praha, 27. října 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu odsouhlasila zahájení veřejné konzultace o návrhu aktualizace části Plánu využití rádiového spektra pro pásmo 5,925 – 10 GHz (PVRS-19). Navržená změna umožní využívat větší kanálové šířky (80 MHz) v pevné službě v pásmu 6425 – 7125 MHz, a podpoří tak zavádění vysokokapacitních pevných spojů.

Rada ČTÚ dále projednala návrhy rozhodnutí o stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) podnikem s významnou tržní silou na trzích č. 3a („Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“) a č. 3b („Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“) a souhlasila se zasláním materiálu k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále se Rada seznámila s vypořádáním připomínek společnosti CETIN k zahájení správního řízení o uložení nápravných opatření (REM) na těchto trzích.

Členové Rady rovněž vyslechli prezentaci zástupců společnosti České Radiokomunikace a.s. k některým otázkám spojeným s přechodem na terestrickou platformu DVB-T2.

Podrobnosti o aktivitách regulátora zájemci naleznou v pravidelné monitorovací zprávě.

Top