TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 42. týdnu 2014

Praha, 17. října 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila vydání rozhodnutí, kterým stanovila společnost O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě). Současně s tím Rada ČTÚ projednala návrh na uložení povinnosti této společnosti vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů a povinnost umožnit volbu a předvolbu operátora, a souhlasila s odesláním rozhodnutí k notifikaci Evropské komisi.

Radní se dále seznámili s vyhodnocením dotazníkového šetření úspěšnosti změn v obsahu a podobě měsíčních monitorovacích zpráv ČTÚ. Úřad formou on-line dotazníkového průzkumu získal zpětnou vazbu na změny v podobě a obsahu monitorovacích zpráv, realizované před rokem. Odpovědi respondentů rozdělených podle jednotlivých cílových skupin potvrdily, že nové pojetí tohoto dokumentu bylo krokem správným směrem. Dále Rada projednala a odsouhlasila k vydání zářijovou Měsíční monitorovací zprávu ČTÚ č. 09/2014.

Rada ČTÚ také souhlasila se záměrem navrhnout změnu nařízení vlády č. 145/2005 Sb., které upravuje výši poplatků za využívání kmitočtů. V pásmu od 2,2 do 3,4 GHz se při využití pro pohyblivou službu počítá se zlevněním o 60 %, a v pásmu nad 3,4 GHz dokonce o 80 % oproti současnosti. Záměru předcházela analýza poplatkové politiky v okolních zemích. Vlivem neexistující degrese poplatků ve stoupajících kmitočtových pásmech vychází Česká republika z cenového srovnání jako výrazně dražší.

Členové Rady byli dále informováni o chystaných změnách v systému elektronického sběru dat. Ty by měly zajistit, že ČTÚ získá co nejefektivnějším způsobem úplná a správná data v nejkratším možném termínu. Současně se minimalizuje administrativní zátěž pro podnikatele na nezbytně nutnou míru. K návrhu změn ještě tento rok ČTÚ uspořádá workshop.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. října 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2014

Soubory ke stažení
tz6417102014.pdf(138.22 KB)
Top