TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 42. týdnu 2013

Praha, 18. října 2013 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s návrhem stanovit na základě analýzy relevantního trhu č. 1 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě) podnikem s významnou tržní silou společnost Telefónica Czech Republic, a.s. ČTÚ navrhl uložit této společnosti opatření obecné povahy spočívající v oddělené evidenci nákladů a výnosů a umožnění volby a předvolby operátora. Návrh je podložený závěrem, že trh č. 1 není efektivně konkurenční.

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. navrhuje Rada ČTÚ stanovit podnikem s významnou tržní silou i na relevantním trhu č. 2 (původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě).

Dále se Rada ČTÚ na svém zasedání ve 42. týdnu seznámila s upravenou analýzou relevantního trhu č. 7 (ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích). ART 7 byla v procesu notifikace Evropské komisi vzata dne 9. října 2013 zpět a doplněna o navrženou regulaci přístupu, resp. propojení pro účely ukončení volání v sítích všech podnikatelů na trhu.

Rada ČTÚ vyslechla prezentaci k projektu Open Data, který ČTÚ ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE a Matematickou fyzikální fakultou UK realizuje. Přínosem projektu má být mimo jiné opětovné využití dat a posílení transparentnosti a zlepšení služeb veřejné správy poskytovaných ČTÚ.

Bližší informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc říjen.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 18. října 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2013

Soubory ke stažení
tz7718102013.pdf(137.7 KB)
Top