TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 40. týdnu 2014

Praha, 3. října 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 1900 až 2200 MHz. Na základě harmonizace s evropskými předpisy se tak nově rozšiřují úseky určené pro komunikaci pasažérů na palubách letadel o úsek 1920−;1980/2110−;2170 MHz při dodržení stanovených podmínek.

K veřejné konzultaci Rada ČTÚ postoupila návrh rozhodnutí, kterým bude společnosti O2 Czech Republic a.s. uložena v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu veřejných telefonních automatů. Přílohou tohoto rozhodnutí je seznam veřejných telefonních automatů, které mají být od roku 2015 v rámci univerzální služby provozovány.

Rada ČTÚ rovněž rozhodla o zastavení správního řízení se společností MAXPROGRES telco, s.r.o., jakožto podniku s významnou tržní silou na trhu č. 3 (ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě), o uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou. Vzhledem k fúzi se společností Dial Telecom, a.s., odpadl důvod správního řízení.

Detailní informace o aktivitách regulátora zájemci naleznou v zářijové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 3. října 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2014

Soubory ke stažení
tz6103102014.pdf(136.72 KB)
Top