TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 4. týdnu 2013

Praha, 24. ledna 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání v čtvrtém týdnu roku 2013 souhlasila, aby návrhy analýz relevantního trhu č. 4 – trh velkoobchodního fyzického přístupu k infrastruktuře sítě včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení a relevantního trhu č. 5 – trh velkoobchodního širokopásmového přístupu v sítích elektronických komunikací byly odeslány zástupcům operátorů a jejich asociací za účelem projednání na připravovaném workshopu. ČTÚ uspořádá tento workshop dne 22. února. V souvislosti s ním Rada odsouhlasila i znění doprovodných otázek operátorům. K odpovědím pak ČTÚ přihlédne při formulování nápravných opatření.

Rada ČTÚ se dále seznámila s výsledky třetí etapy analýzy smluvních podmínek mobilních operátorů. ČTÚ projedná závěry analýzy a zjištěné nedostatky s jednotlivými operátory a vyzve je k nápravě. V případě, že k ní nedojde, ČTÚ zahájí ve věci změny smluvních podmínek správní řízení.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc leden.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 24. ledna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2013

Soubory ke stažení
tz0524012013.pdf(88.31 KB)
Top