TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 37. týdnu 2013

Praha, 12. září 2013 – Harmonogram druhé vlny televizní digitalizace projedná pracovní skupina zřízená ČTÚ. Po prezentaci společnosti České radiokomunikace, a.s., a provozovatelů televizního vysílání k problematice nového standardu DVB-T2 se na tom dohodla Rada ČTÚ.

Na svém zasedání ve druhém zářijovém týdnu Rada dále rozhodla o přijetí opatření obecné povahy, kterým se vydává analýza trhu č. A/2/09.2013-4, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

Rada ČTÚ rovněž projednala a odsouhlasila Měsíční monitorovací zprávu za srpen 2013, která bude zveřejněna na webu ČTÚ.

Bližší informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc září.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12. září 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2013

Soubory ke stažení
tz6612092013.pdf(105.06 KB)
Top