TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 36. týdnu

Praha, 6. září 2013 – Rada ČTÚ se na svém zasedání v prvním zářijovém týdnu seznámila s přehledem správních řízení ve věci ztráty z poskytování univerzální služby.

Projednala také Návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2013-YY pro kmitočtové pásmo 87,5 – 146 MHz. Po zapracování úprav vyslovila souhlas s předložením materiálu k veřejné konzultaci.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc září.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 6. září 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2013

Soubory ke stažení
tz6506092013.pdf(83.46 KB)
Top