TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 30. týdnu 2019

Praha, 24. července 2019 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s rozhodnutím Evropské komise k zaslanému Testu tří kritérií (T3K) velkoobchodního trhu mobilních služeb (EN verze). Komise, i přes své výhrady a připomínky k některým důkazům o splnění všech tří kritérií pro možnou regulaci trhu ex ante, dává prostor ČTÚ vypořádat se s nimi.

Rada tedy bude pokračovat v krocích vedoucích k rozšíření seznamu relevantních trhů o velkoobchodní trh mobilních služeb a připomínky Evropské komise hodlá využít ke zkvalitnění samotné analýzy.

Dále Rada projednala návrh novely vyhlášky č. 466/2012 Sb., kterou se stanoví postup Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby. Cílem novely vyhlášky je upravit metodiku stanovení nároku na přiměřený zisk držitele poštovní licence tak, aby byla v souladu s požadavky Evropské komise.

Rada ČTÚ rovněž přijala informaci o aktuálním stavu právní úpravy, připravovaných změnách a stavu jejich projednání s dopadem do činnosti ČTÚ.

Členové Rady se dále seznámili s výsledky vyhodnocení stížností a dotazů účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za II. čtvrtletí 2019.

Soubory ke stažení
Top