TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 3. týdnu 2014

Praha, 17. ledna 2014 – Pouze 5,9 % kontrolovaných podnikatelů, kteří poskytují veřejně dostupné telefonní služby a mají povinnost zabezpečit přenositelnost telefonního čísla, má do svých smluvních podmínek bez závad zapracováno opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12. Vyplývá to ze závěrů kontroly 637 poskytovatelů služeb elektronických komunikací, provedené ve 4. čtvrtletí loňského roku. S výsledky kontroly se na svém zasedání ve 3. lednovém týdnu seznámila Rada ČTÚ.

Úřad při kontrole dále zjistil, že více než 6 % z celkového počtu oznámených podnikatelů, kteří jsou evidováni v databázi ČTÚ, své služby elektronických komunikací neposkytují. Tyto subjekty úřad vyzval k podání vysvětlení, neboť u nich je podezření, že nesplnily povinnost oznámit ukončení nebo přerušení výkonu komunikační činnosti podle zákona o elektronických komunikacích.

82 % kontrolovaných subjektů nemá své smluvní podmínky pro poskytování služeb zveřejněny v souladu se zákonem, tedy způsobem umožňujícím dálkový přístup. V 75 případech podnikatel ve smluvních podmínkách buď nezohlednil změny týkající se procesu přenosu telefonního čísla vůbec, nebo nedostatečně.

Závěry kontroly nasvědčují, že problematika přenositelnosti telefonních čísel byla především ze strany menších poskytovatelů služeb elektronických komunikací podceněna. Na druhé straně u všech významných operátorů, z hlediska počtu účastníků a počtu přenášených telefonních čísel, jsou legislativní podmínky pro přenos čísel zapracovány řádně a včas.

Rada ČTÚ dále rozhodla o vydání opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01/.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,7 až 43,4 GHz a projednala Měsíční monitorovací zprávu za prosinec 2013.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. ledna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2014

Soubory ke stažení
tz0417012014.pdf(138.82 KB)
Top