TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 3. týdnu 2013

Praha, 17. ledna 2013. Rada ČTÚ se na svých na dvou zasedáních ve 3. týdnu roku 2013 kromě jiného seznámila se zahájením prací na analýze relevantního  trhů č. 3 – trh ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. Rada rovněž projednala návrhy analýz relevantních trhů č. 4 – trh velkoobchodního (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a č. 5 – trh velkoobchodního širokopásmového přístupu v sítích elektronických komunikací, které budou sloužit jako podklady pro workshopy s odbornou veřejností plánované na únor tohoto roku.

Rada ČTÚ schválila Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec a seznámila se s informací o státní kontrole dodržování povinností souvisejících s přenositelností telefonních čísel podle § 34 zákona o elektronických komunikacích a podle opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3. Seznámila se rovněž se stavem realizace projektů financovaných z prostředků EU.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc leden.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. ledna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2013

Soubory ke stažení
tz0317012013.pdf(88.75 KB)
Top