TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 29. týdnu 2014

Praha, 18. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na poskytovatele veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby na roky 2015 až 2017. Přihlásit se do tohoto řízení je možné do 18. srpna 2014.

Záměrem ČTÚ je, aby žádná menší obec do pěti tisíc obyvatel ani v příštích třech letech nezůstala bez spojení. Veřejný telefonní automat tak v rámci univerzální služby bude muset být příští rok stejně jako letos v každé obci o velikosti do dvou tisíc obyvatel. V následujících letech bude možné tuto povinnost ve větších obcích (nad 1500, resp. 1000 obyvatel) nahradit dostatečně silným pokrytím signálem GSM alespoň dvou operátorů.

Rada ČTÚ dále souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu uložit povinnosti O2 Czech republic a.s., jako podniku s významnou tržní silou, na trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě). Předmětem návrhu je uložit povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů a povinnost umožnit volbu a předvolbu operátora.

Dále Rada ČTÚ projednala Měsíční monitorovací zprávu ČTÚ č. 6/2014 a souhlasila s jejím zveřejněním.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 18. července 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2014

Soubory ke stažení
tz4918072014.pdf(136.22 KB)
Top