TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 29. týdnu 2013

Praha, 19. července 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání ve dvacátém devátém týdnu mimo jiné schválila, v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 3. července 2013 č. 528, dodatek k Organizačnímu řádu Českého telekomunikačního úřadu

Rada ČTÚ rovněž projednala návrh analýzy relevantního trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity. Souhlasila, aby po zapracování požadovaných úprav byl návrh analýzy projednán na pracovním semináři ČTÚ se zainteresovanými subjekty a asociacemi. Seminář se bude konat v druhé polovině srpna. Rada dále projednala návrh Obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu a parametrů kvality služby přístup k síti Internet. Vyslovila souhlas, po zapracování úprav, s jeho zveřejněním na internetové stránce ČTÚ k veřejné konzultaci.

Rada ČTÚ se rovněž seznámila s aktuálním stavem přípravy analýzy trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. Rada v této souvislosti požádala Úřad, aby zapracoval vyhodnocení posledního mezinárodního srovnání cen Teligen od společnosti Strategy Analytics, provedl aktualizaci dat za období prvního pololetí 2013 a doplnil závěry z posouzení velkoobchodních smluv mezi operátory a MVNO. Nová verze analýzy bude po dopracování znovu předložena Radě k projednání v září.

Rada ČTÚ se seznámila s informací o zahájení přezkumu dílčí služby „zvláštní ceny“ univerzální služby. Vydala pokyny ohledně dalšího postupu a rozhodla se projednat tuto problematiku i na nejbližším pracovním setkání s Asociací provozovatelů mobilních sítí.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc červenec.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 19. července 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2013

Soubory ke stažení
tz5419072013.pdf(104.56 KB)
Top