TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 28. týdnu roku 2013

Praha, 11. července 2013. Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve 28. týdnu projednávala dvě analýzy relevantních trhů. V případě analýzy relevantního trhu č. 2 (původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě) se seznámila s vypořádáním připomínek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rada souhlasila s postoupením samotné analýzy trhu Evropské komisi k notifikaci, což je povinností každého národního regulátora podle článku 7 tzv. rámcové směrnice.

V případě analýzy relevantního trhu č. 3 (ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) se Rada seznámila se zapracováním připomínek z veřejné konzultace do textu analýzy a souhlasila s postoupením analýzy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vyjádření.

Rada dále projednala pravidelnou měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen a souhlasila s jejím zveřejněním po požadovaných úpravách.

Úřad seznámil Radu s navrženým postupem pro využití kmitočtového pásma 42 GHz, které je vhodné pro profesionální spoje a budování páteřní infrastruktury operátorů. Úřad zveřejní stručnou informaci o navrženém způsobu využívání tohoto pásma ještě v průběhu července.

Rada též projednala aktualizovaný plán hlavních činností Českého telekomunikačního úřadu na druhé pololetí roku 2013.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. července 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2013

Soubory ke stažení
tz5211072013.pdf(104.48 KB)
Top