TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 28. týdnu 2014

Praha, 11. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s analýzou agendy rozhodování sporů mezi podnikateli v elektronických komunikacích a poštovních službách za období posledních 12 měsíců. Od 1. července 2013 do 30. června 2014 bylo podáno celkem šest návrhů na zahájení správního řízení podle § 127 zákona o elektronických komunikacích.

V této agendě převažují spory ze smluv, tedy o uzavření smlouvy či dodatku ke smlouvě, o řádné plnění podle smlouvy nebo o platnost smlouvy. Pouze dva návrhy se týkaly sporů o peněžité plnění, tedy úhradu za ceny poskytnuté služby. Od ledna 2013 je ČTÚ oprávněn rozhodovat také spory mezi držitelem poštovní licence se zákonnou povinností sdílet zvláštní služby a prvky své poštovní infrastruktury s dalšími podnikateli, kteří toto sdílení požadují. ČTÚ eviduje zatím jediný návrh na rozhodnutí takového sporu podle § 34 zákona o poštovních službách.

Rada ČTÚ dále souhlasila se zahájením veřejné konzultace nad návrhem Metodiky hodnocení dostupnosti základních poštovních služeb. V návrhu se počítá s tím, že ČTÚ bude jedenkrát ročně interně vyhodnocovat cenovou dostupnost poštovních služeb metodou kombinace individuálního a souhrnného vyhodnocení. Zvláštní důraz je přitom kladen na vyhodnocení cenové dostupnosti nejvíce využívané základní služby −; obyčejného psaní. Při tom bude úřad zkoumat těchto sedm ukazatelů:

  1. Dlouhodobý vývoj cen obyčejného psaní vzhledem k vývoji inflace
  2. Dlouhodobý vývoj cen obyčejného psaní vzhledem k vývoji průměrné mzdy
  3. Dlouhodobý vývoj cen obyčejného psaní vzhledem k vývoji celkových čistých peněžních příjmů domácností
  4. Čas odpracovaný pracovníkem s minimální mzdou nutný pro zaplacení ceny obyčejného psaní
  5. Srovnání ceny obyčejného psaní s cenou vydání celostátního deníku
  6. Mezinárodní srovnání cen obyčejného psaní přepočtených podle parity kupní síly ve státech EU
  7. Spotřebitelský průzkum o cenové dostupnosti obyčejného psaní (i ostatních základních služeb)

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v červencové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. července 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2014

Soubory ke stažení
tz4611072014.pdf(138.87 KB)
Top