TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 27. týdnu 2014

Praha, 4. července 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila se zahájením veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí stanovit společnost O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 1 (Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě).

Po zapracování připomínek z veřejné konzultace dále Rada ČTÚ souhlasila s předložením analýz relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada ČTÚ dále projednala a schválila Plán termínovaných úkolů ČTÚ pro 2. pololetí 2014 a změnu Jednacího řádu Rady ČTÚ umožňující v naléhavých případech hlasovat o projednávané záležitosti elektronickou cestou.

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v červencové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. července 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2014

Soubory ke stažení
tz4404072014.pdf(134.92 KB)
Top