TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 26. týdnu 2014

Praha, 27. června 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu analýzy relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). Úřad první verzi analýzy předložil Evropské komisi k notifikaci v dubnu, po připomínkách ji z notifikačního procesu stáhl a dopracoval. Ve druhé verzi ČTÚ rozdělil trh na segmenty velkoobchodních koncových úseků pronajatých okruhů s rychlostí do 2 Mbit/s a rychlejší. ČTÚ navrhuje stanovit společnost O2 podnikem s významnou tržní silou na segmentu okruhů do 2 Mbit/s.

ČTÚ od začátku příštího roku upraví strukturu informací vykazovaných v rámci plnění povinností oddělené účetní evidence. Úřad připravil návrh aktualizace opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým stanoví metodiku účelového členění nákladů a výnosů a určuje strukturu vykazovaných informací. ČTÚ přitom přihlédl k rozvoji sítí elektronických komunikací i připomínkám operátorů k nápravným opatřením souvisejícím s regulací cen a vedení oddělené evidence. Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace nad tímto návrhem.

Rada ČTÚ dále po proběhlé veřejné konzultaci a notifikaci Evropskou komisí vydala rozhodnutí, kterým se ukládají povinnosti čtyřem podnikům s významnou tržní silou na trhu č. 7 (Ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích).

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v červnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 27. června 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2014

Soubory ke stažení
tz4327062014.pdf(136.88 KB)
Top