TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 25. týdnu 2014

Praha, 23. června 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání projednala a schválila vypořádání připomínek uplatněných k návrhům opatření obecné povahy – analýzy relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací). Tabulky s výsledky veřejné konzultace ČTÚ zveřejnil na webových stránkách.

Rada ČTÚ rovněž vyslovila souhlas se zahájením správního řízení, kterým se ukládají povinnosti společnosti Telefónica na relevantním trhu č. 1 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě).

Členové Rady se seznámili s výsledky vyhodnocení připomínek z veřejné konzultace k principům výběrového řízení na kmitočty v pásmech 3600 – 3800 MHz. Přijali také informaci o výsledcích veřejné konzultace k záměru ČTÚ týkajícímu se uložení povinnosti provozovat veřejné telefonní automaty v rámci univerzální služby. Rada vyslovila souhlas s přípravou vyhlášení výběrového řízení na uložení uvedené povinnosti.

Podrobnosti o aktivitách regulátora naleznou zájemci v červnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 23. června 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2014

Soubory ke stažení
tz4223062014.pdf(136.89 KB)
Top