TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 25. týdnu 2013

Praha, 19. června 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání ve dvacátém pátém týdnu mimo jiné projednala návrh věcného vymezení relevantního trhu č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě, pro účely jeho analýzy.

Rada ČTÚ dále zahájila projednávání vypořádání připomínek z veřejné konzultace k návrhům analýzy relevantního trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a analýzy relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

Rada ČTÚ se dále seznámila s Informací o správních řízeních o univerzální službě a s Přehledem žalob ve věcech univerzální služby.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc červen.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 19. června 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2013

Soubory ke stažení
tz4719062013.pdf(103.65 KB)
Top