TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 24. týdnu 2017

Praha, 16. června 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh odpovědí na dotazy Evropské komise k analýze trhu č. 3a (velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě) a č. 3b (velkoobchodní služby s centrálními přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu).

Rada se dále seznámila se Zprávou o výsledcích sledování v oblasti přístupu k otevřenému internetu (pravidla síťové neutrality). Struktura a obsah této zprávy vychází z požadavků sdružení evropských regulátorů BEREC k národní implementaci příslušného nařízení ke svobodnému internetu a jeho dotazníku. Ten se týkal například problematiky uplatňování zero-ratingu, blokování, omezování volby koncových zařízení a dalších aspektů síťové neutrality.

Rada na svém zasedání rovněž projednala monitorovací zprávu č. 6/2017.

Soubory ke stažení
Top