TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 24. týdnu 2014

Praha, 13. června 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu odsouhlasila zahájení veřejné konzultace o návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO−;S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn. Toto navrhované opatření obecné povahy posiluje úroveň ochrany spotřebitele, když zpřesňuje procesní podmínky, za kterých účastník může změnit operátora, rozsah služeb nebo ukončit poskytování služby.

Návrh nově počítá s tím, že jedinečný kód (tzv. identifikátor), kterým spotřebitel prokazuje svůj zájem na změně operátora nebo služeb, mu na jeho žádost bez zbytečných průtahů předá opouštěný operátor, a to stejným způsobem, kterým je mu zasíláno vyúčtování. V případě osobního jednání na provozovnách nebo kontaktních místech pak předá operátor identifikátor ihned v písemné formě. ČTÚ na základě obdržených podnětů dospěl k závěru, že původní úprava v plné míře neplní záměr úřadu, když v praxi dochází k prodlení při předávání identifikátoru tím, že někteří poskytovatelé služeb neumožňují zasílat identifikátor jinak než poštou.

Dále Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu opatření obecné povahy −; části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 1900 až 2200 MHz a odsouhlasila zveřejnění květnové Měsíční monitorovací zprávy ČTÚ.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. června 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2014

Soubory ke stažení
tz3913062014.pdf(136.58 KB)
Top