TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 24. týdnu 2013

Praha, 14. června 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání ve dvacátém čtvrtém týdnu mimo jiné projednala a přijala rozhodnutí o ceně CEN/4/06.2013-3, kterým se mění povinnosti uložené společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. rozhodnutím č. CEN/4/10.2010-78, a změněné rozhodnutím o ceně č. CEN/4/06.2012-1.

Rada ČTÚ rovněž projednala a odsouhlasila k předložení k veřejné konzultaci návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2013-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, č. OOP/4/02.2008-1, č. OOP/4/12.2011-19 a č. OOP/4/11.2012-15. Opatření stanoví metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje strukturu vykazovaných informací v oblasti velkoobchodního (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a v oblasti velkoobchodního širokopásmového přístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního trhu.

Rada ČTÚ dále projednala Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen a seznámila se s analýzou a návrhem optimalizace webu ČTÚ.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc červen.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. června 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2013

Soubory ke stažení
tz4414062013.pdf(103.65 KB)
Top