TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 22. týdnu 2013

Praha, 28. května 2013. Rada ČTÚ se na svém zasedání ve dvacátém druhém týdnu mimo jiné seznámila s informací o aktuálním stavu změn právních předpisů v rámci probíhajících legislativních procesů a schválila dodatek ke Statutu Českého telekomunikačního úřadu.

Rada ČTÚ rovněž odsouhlasila návrh opatření obecné povahy „Analýza trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ k předložení do veřejné konzultace.

Rada ČTÚ se dále seznámila se závěry posouzení platnosti závěrů testu tří kritérií pro relevantní trh č. 8 (přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních sítích) a uložila dokončit přípravu návrhu vlastní analýzy trhu č. 8 ve verzi určené pro projednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc květen.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. května 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2013

Soubory ke stažení
tz4328052013.pdf(103.96 KB)
Top