TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 21. týdnu 2014

Praha, 23. května 2014 – Česká pošta své zákonné povinnosti v roce 2013 průběžně plnila, přesto se jí nepodařilo odstranit mnohé nedostatky zejména v oblasti dodávání prostřednictvím balíkových doručovatelů. Konstatuje to Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2013, kterou v tomto týdnu projednala Rada Českého telekomunikačního úřadu.

V uplynulém roce ČTÚ přijal celkem 241 podání, stížností a dotazů uživatelů poštovních služeb, z toho 166 podání, stížností a dotazů týkajících se základních služeb poskytnutých Českou poštou.

U dodávání poštovních zásilek zákazníci nejčastěji upozorňovali na absenci řádného pokusu o dodání bez zanechání výzvy k vyzvednutí poštovní zásilky, nebo byl řádný pokus o dodání nahrazen vložením výzvy k vyzvednutí zásilky do domovní schránky. Stížnosti směřovaly i na vkládání poštovních zásilek do cizí domovní schránky. Při vyřizování reklamací Úřad zaznamenal i případ, kdy bylo zaměstnancem České pošty zahájení reklamačního řízení podmiňováno zaplacením peněžní částky.

Dokument mimo jiné informuje, že za porušování právních povinností bylo České poště v průběhu roku 2013 pravomocně uloženo 18 pokut v celkové výši 1 669 000 Kč. Během loňského roku bylo zahájeno dalších devět správních řízení o uložení pokuty v souhrnné částce 4 905 000 Kč, ta však do konce roku 2013 nebyla pravomocně ukončena. I v roce 2014 se ČTÚ v rámci kontrolní činnosti zaměřuje na dostupnost základních služeb a jejich kvalitu a také postupy držitele poštovní licence v rámci reklamačního řízení a při řešení stížností uživatelů poštovních služeb.

Rada ČTÚ dále projednala návrhy rozhodnutí, kterým se ukládají povinnosti čtyřem podnikům s významnou tržní silou na trhu č. 7 (Ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích), a souhlasila s předložením návrhů k notifikaci Evropské komisi. Dále Rada ČTÚ odsouhlasila k veřejné konzultaci návrh rozhodnutí, kterým se navrhuje stanovit společnost MAXPROGRESS telco, s.r.o., podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 3 (Ukončení volání /terminace/ v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě).

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v květnové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 23. května 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2014

Soubory ke stažení
tz3423052014.pdf(138.83 KB)
Top