TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 21. týdnu 2013

Praha, 22. května 2013. Rada ČTÚ se na svém zasedání ve dvacátém prvním týdnu mimo jiné seznámila s informací o postupu ČTÚ pro hodnocení nákladové orientace cen základních poštovních služeb České pošty. Byla rovněž seznámena s dalším postupem Úřadu při regulaci relevantního trhu č. 3 – trh ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. Dále byla informována o návrhu Doporučení Evropské komise o povinnosti nediskriminace a o metodikách pro výpočet nákladů na podporu hospodářské soutěže a zlepšení širokopásmového prostředí. Současně byla Rada informována o připomínkách ČTÚ k tomuto návrhu zaslaných Evropské komisi.

Rada ČTÚ se na svém zasedání rozloučila s Ing. Janou Fürstovou, která dne 20. května 2013 ukončila v Radě své osmileté členství.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc květen.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 22. května 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2013

Soubory ke stažení
tz4022052013.pdf(89.69 KB)
Top