TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 20. týdnu 2013

Praha, 16. května 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání ve dvacátém týdnu mimo jiné projednala a odsouhlasila k předložení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ke stanovisku návrh analýzy relevantního trhu č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě. Dále projednala Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben.

Rada ČTÚ rovněž rozhodla o přijetí opatření obecné povahy č. OOP/5/05.2013-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.

Dále se Rada ČTÚ seznámila se Zprávou o plnění povinností uložených České poště, s.p. za období roku 2012.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc květen.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. května 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2013

Soubory ke stažení
tz3816052013.pdf(89.63 KB)
Top