TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 14. a 15. týdnu 2013

Praha, 12. dubna 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání ve čtrnáctém a patnáctém týdnu mimo jiné schválila Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012 a projednala Měsíční monitorovací zprávu za březen 2013. Dále projednala návrh analýzy relevantního trhu č. 7 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích ve verzi pro workshop.

Rada ČTÚ byla rovněž informována o posledních aktivitách Evropské komise a sdružení BEREC v oblasti elektronických komunikací. Seznámila se také se vstupním materiálem ČTÚ, který reaguje na opatření č. 7 Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice. Jeho cíle jsou, na základě zjištění na trhu a v souladu s platnou právní úpravou v zákoně o elektronických komunikacích a v souladu s pozicí Sdružení BEREC a Evropské komise, následující:

  • připravit obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu,
  • připravit vhodné měřicí prostředky a vyhodnocovací postupy pro určení, zda poskytovatel přístupu k internetu dodržuje stanovené požadavky na kvalitu.

Rada ČTÚ se dále seznámila s podmínkami nového vyhlášení výběrového řízení (aukce) na volné rádiové kmitočty k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc duben.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12. dubna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2013

Soubory ke stažení
tz2912042013.pdf(90.58 KB)
Top