TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 9. týdnu 2016

Praha, 4. března 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala analýzu trhu č. 8 (přístup a původ volání /originace/ ve veřejných mobilních telefonních sítích). Na základě analýzy ČTÚ konstatuje, že trh nesplnil test tří kritérií a nelze jej proto dále považovat za trh relevantní. Uplatnění ex-ante regulace na analyzovaném trhu tak není možné.

Úřad analýzou zjistil, že na trhu, vymezeném již v roce 2012, dnes není splněno žádné ze tří kritérií: přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh, struktura trhu nesměřuje v příslušném časovém úseku k účinné hospodářské soutěži a uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě dostatečně neřeší dotčené(á) selhání trhu.

Rada dokument schválila po vypořádání připomínek z veřejné konzultace, po konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a po zaslání Evropské komisi, která k němu nevznesla žádné připomínky.

Dokument současně konstatuje, že jde o dynamicky se vyvíjející oblast, a ČTÚ proto bude i nadále monitorovat jak situaci na maloobchodním trhu, tak i sledovat další vývoj podmínek pro MVNO na velkoobchodním trhu.

Členové Rady byli dále informováni o aktuálním stavu a připravovaných změnách právní úpravy týkající se působnosti ČTÚ.

Detaily o aktivitách regulátora přinese březnová měsíční monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top