TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 9. týdnu 2013

Praha, 1. března 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání v devátém týdnu roku 2013 rozhodla o posunutí účinnosti nových maximálních cen za mobilní terminaci v případě společností Telefonica Czech Republic, a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. o jeden měsíc. Tím zajistí symetrické uplatňování nových cen všemi třemi mobilními operátory v souladu s požadavkem Evropské komise. Úřad sjednotil účinnost nové maximální ceny 0,41 Kč/min. (bez DPH) pro stávající velkoobchodní smluvní vztahy od 1. dubna 2013. Důvodem vydání rozhodnutí byla jiná účinnost nové ceny v případě společnosti Vodafone Czech Republic a.s., způsobená pozdějším doručením příslušného cenového rozhodnutí.

Rada rovněž projednala a odsouhlasila k předložení do veřejné konzultace návrh rozhodnutí, kterým se mění regulovaná výše cen za služby zpřístupnění účastnického vedení a související služby kolokace poskytované společností Telefonica Czech Republic, a.s.

Rada na zasedání dále projednala a schválila zahájení prácí na analýzách trhu č. 6 −; velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity a trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. Zpracování obou analýz proběhne podle Radou ČTÚ schváleného harmonogramu v rámci třetího kola analýz relevantních trhů.

Rada dále v prvním čtení projednala návrh Výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012, vznesla k ní své připomínky a uložila je zapracovat. K projednání Zprávy se Rada vrátí v průběhu března tohoto roku.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc únor.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 1. března 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2013

Soubory ke stažení
tz1301032013.pdf(91.11 KB)
Top