TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 8. týdnu 2015

Praha, 20. února 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a schválila návrh závěrečného účtu ČTÚ za rok 2014. Úřad dosáhl příjmů ve výši 9,678 mld. korun (největší část −; 8,529 mld. Kč tvořily mimořádné příjmy z aukce kmitočtů) a výdajů ve výši 622 mil. Kč. Stejně jako v předchozím roce běžné příjmy ČTÚ překročily výdaje, které úřad ke své činnosti vynaložil.

Výdaje na univerzální službu činily 138 731 286,- Kč. Detailní zpráva o hospodaření ČTÚ bude součástí výroční zprávy, kterou je úřad povinen zveřejnit a zároveň předložit Parlamentu a vládě ČR do konce května.

Členové Rady ČTÚ dále na svém zasedání přijali informaci o mezinárodních aktivitách Úřadu a o přípravě registru pasivní infrastruktury. Návrh studie proveditelnosti, která je nyní konzultována s odbornou veřejností, nepočítá s novým plošným získáváním informací, ale s vytěžením zdrojů, které už mají úřady k dispozici. Hlavním zdrojem dat o pasivní infrastruktuře by se tak mohly stát Územně analytické podklady, pokud tomu bude uzpůsobena příslušná legislativa.

Podrobnější informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v únorové měsíční monitorovací zprávě.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 20. února 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2015

Soubory ke stažení
tz1520022015.pdf(135.53 KB)
Top