TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 8. týdnu 2013

Praha, 25. února 2013. Rada ČTÚ na svém zasedání v osmém týdnu roku 2013 mimo jiné vydala rozhodnutí o udělení poštovní licence společnosti Česká pošta, s. p. Držitel poštovní licence je povinen trvale na celém území České republiky zajistit podle § 3 zákona o poštovních službách všeobecnou dostupnost základních služeb, a to dodání poštovních zásilek do 2 kg, dodání poštovních balíků do 10 kg, dodání peněžní částky poštovním poukazem, dodání doporučených zásilek, dodání cenných zásilek, bezúplatné dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby a služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

Rada ČTÚ dále diskutovala o výsledcích workshopu k návrhu analýz relevantních trhů č. 4 a 5 a stanovila další postup pro dopracování návrhů obou analýz pro jejich předložení do veřejné konzultace.

Na základě předchozí diskuze o co nejlepším organizačním zajištění účinné ochrany spotřebitele rozhodla Rada o změně organizačního řádu. V oblastních odborech ČTÚ se tak sjednotí metodika a aplikační praxe. Rada též určila působnost v sekci regulace k rozhodování o uložení požadavků na kvalitu služeb podle § 71 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích odboru a stanovení postupu pro vyhodnocování kvality poskytovaných služeb (§ 71 odst. 3 zákona).

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc únor.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. února 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2013

Soubory ke stažení
tz1225022013.pdf(90.53 KB)
Top