TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 7. týdnu 2016

Praha, 19. února 2016 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila návrh Závěrečného účtu za rok 2015. Ten byl pro ČTÚ z hlediska hospodaření úspěšný. ČTÚ opět přispěl do státního rozpočtu příjmy, které vysoce překročily jeho výdaje, a to o téměř 537 milionů korun.

Podstatnou část nedaňových příjmů představují příjmy ze správy rádiového spektra (1,013 mld. Kč) a ze správy čísel (105 mil. Kč). Na správních poplatcích a pokutách ČTÚ vybral 78 mil. Kč. Hospodaření úřadu se bude podrobněji věnovat výroční zpráva za rok 2015.

Rada ČTÚ dále projednala návrh analýz relevantních trhů č.:

  • 1 (bývalý trh) – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě,
  • 2 (bývalý trh) – původ volání /originace/ ve veřejné telefonní síti v pevném místě,
  • 1 (nový trh) – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě,
  • 2 (nový trh) – velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích

a vyslovila souhlas s odesláním dokumentů k notifikaci Evropské komisi.

Členové Rady také projednali lednovou měsíční monitorovací zprávu a souhlasili s jejím vydáním.

Soubory ke stažení
Top