TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 7. týdnu 2015

Praha, 13. února 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání vyslechla prezentaci zástupců společnosti T-Mobile k tématu sdílení sítí. Rada dále projednala návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví relevantní trhy v elektronických komunikacích, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Poté souhlasila s předložením materiálu ke stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dále Rada po projednání souhlasila se zahájením správního řízení se společností O2 Czech Republic a.s. o uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 6 (Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity).

Členové Rady se rovněž seznámili s informacemi o stížnostech účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za IV. čtvrtletí 2014, s vyhodnocením Plánu hlavních úkolů roku 2014 a s lednovou měsíční monitorovací zprávou.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. února 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2015

Soubory ke stažení
tz1413022015.pdf(134.12 KB)
Top