TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 7. týdnu 2014

Praha, 14. února 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a schválila do veřejné konzultace návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí. Navrhovanou změnu vyvolala zejména nutnost implementovat prováděcí předpis Evropské komise upravující další technologie přístupu a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby v letadlech provozované v letových výškách nad 3 000 m.

Dále Rada ČTÚ na zasedání v 7. týdnu souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrzích uložit čtyřem subjektům povinnosti podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 (ukončení hlasového volání /terminace/ v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích). Po vypořádání připomínek z veřejné konzultace Rada ČTÚ souhlasila s předložením analýzy relevantního trhu č. 1 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě) ke stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada ČTÚ se dále seznámila se souborem 16 otázek, které budou zaslány telekomunikačním operátorům pro účely zpracování analýzy trhu č. 8 (přístup a původ volání /originace/ ve veřejných mobilních telefonních sítích), a odsouhlasila ke zveřejnění Měsíční monitorovací zprávu č. 01/2014.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. února 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2014

Soubory ke stažení
tz1014022014.pdf(134.88 KB)
Top