TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 7. týdnu 2013

Praha, 18. února 2013. Rada ČTÚ mimo jiné projednala na svém zasedání v sedmém týdnu roku 2013 návrh monitorovací zprávy za měsíc leden. Ta se v tématu měsíce věnuje stížnostem účastníků služeb elektronických komunikací za IV. čtvrtletí 2012.

Rada se dále seznámila s návrhem změny podmínek akreditace cenových kalkulátorů a s vypořádáním připomínek z meziresortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky k provedení novelizovaného znění § 97 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích.

Rada se rovněž zabývala návrhem strategie ochrany spotřebitele na rok 2013 a následující období v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Doporučila promítnout navrhované principy strategie do organizačního řádu ČTÚ a jeho vnitřních předpisů. K projednávání tohoto bodu se Rada vrátí na svém březnovém zasedání.

Bližší informace o aktivitách ČTÚ a Rady ČTÚ naleznou zájemci v pravidelné Měsíční monitorovací zprávě ČTÚ za měsíc únor.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 18. února 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2013

Soubory ke stažení
tz1018022013.pdf(89.18 KB)
Top