TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 51. týdnu 2014

Praha, 19. prosince 2014 – Rada Českého telekomunikačního úřadu po ukončení procesu notifikace ze strany Evropské komise rozhodla o vydání analýzy trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity). ČTÚ tím jako jeden z mála evropských regulátorů dokončil třetí kolo analýz trhů z předchozího Doporučení o relevantních trzích.

Dále Rada projednala návrhy rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 4 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a souhlasila se zahájením veřejné konzultace nad těmito návrhy.

Členové Rady přijali také informaci o aktuálním stavu právní úpravy, připravovaných změnách a stavu jejich projednávání týkající se působnosti ČTÚ, dále potom o aktivitách Evropské komise, jejích orgánů a dalších mezinárodních organizací.

Rada po projednání dále souhlasila se zveřejněním listopadové Měsíční monitorovací zprávy ČTÚ č. 11/2014.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 19. prosince 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2014

Soubory ke stažení
tz7419122014.pdf(136.21 KB)
Top